Jak nám psaní deníku může pomoci v online podnikání? Rozhovor s Lenkou Drdáckou

Blogujeme s Viktorií Tiw

Obsah tohoto článku

Představte si, že vám malý zápis do deníku může otevřít cestu k vašemu podnikání. Pro Lenku Drdáckou to nebylo jen představou, ale realitou. Jak tě psaní deníku přivedlo k podnikání a jaký mělo vliv na tvou cestu? To je příběh plný inspirace a odvahy, který nás zavede do světa journalingu, sebepoznání a osobního růstu. Připojte se k této poutavé cestě, která začíná jedním jediným zápisem a končí transformací života.

Jak tě psaní deníku přivedlo k podnikání a jaký mělo vliv na tvou cestu?

To je trochu zapeklité, jelikož jsem se rozhodla podnikat právě ve směru psaní deníku. Zabývám se journalingem, což je metoda psaní deníku pro sebepoznání, rozvíjení sebelásky a osobní růst. Ukazuji ženám, jakým způsobem lze psaní uchopit a jak deník využívat v běžném životě, aby mělo psaní co největší účinek pro toho, kdo se rozhodne tímto způsobem posouvat ve svém životě dál. Ale když si vzpomenu na ten úplný začátek, kdy v mé hlavě byla pouze myšlenka toho, že chci začít dělat to, co mě baví, ale bez uceleného konceptu, tak právě psaní deníku bylo to, co mě tam nasměrovalo. 

Deník si píšu celý život, journaling využívám více než sedm let. Rozhodující myšlenka mě napadla právě ve chvíli, kdy jsem seděla u deníku s nejmladším synkem a ptala se v něm na otázku: Co mě opravdu baví natolik, že bych to dělala i zadarmo? A první myšlenka, kterou jsem si zapsala byla: no přece psaní deníku. A pak padlo rozhodnutí tento koncept rozvíjet dál a nakonec jsem se pustila do realizace mého projektu, který jsem nazvala jednoduše Deníkování. Deník mi na této cestě, která zdaleka není u konce, dělá průvodce, parťáka a nastavuje mi zrcadlo, když je to třeba.

Proč je podle tebe důležité věnovat čas psaní deníku, zejména pro ženy v online podnikání?

Psaní deníku je obecně skvělé pro třídění myšlenek, uvědomění si toho, co vlastně chceme a pro osobní reflexi. V podnikání je jeho užití opravdu vhodné, jelikož se díky pravidelným záznamům do deníku můžeme velice rychle začít posouvat kupředu v tom, v čem chceme.

Journaling je úžasný v tom, že si nic nenalháváme, ale hledáme své limity a své dary, se kterými můžeme dále pracovat. Díky psaní deníku můžeme o sobě zjistit tolik věcí, o tom co chceme nebo třeba i o ideálním klientovi. Sama deník využívám nejen na cestě ke svému já, ale i k expanzi a k akčním krokům. Díky tomu se velice rychle posouvám tam, kam chci. A doporučuji tento způsob i dalším ženám, jelikož je to účinná, zábavná a velmi hluboká komplexní metoda pro to, stát se tvůrkyní svého života podle našich představ.

Máš nějaký oblíbený zápis v deníku, který změnil nebo ovlivnil tvé rozhodnutí v podnikání?

Zápis, který v tomto ohledu ovlivňoval mé kroky a možná stále ovlivňuje, je stanovení záměru, který jsem si zvolila hned na začátku, kdy jsem se rozhodla svou myšlenku o projektu Deníkování zrealizovat. Dále mi určitě pomohly journalingové otázky, neboli journaling prompts, které hojně využívám. Jsou to otázky, které si pokládám v deníku a odpovídám na ně. Hodně mi pomohlo ptát se: Jaké je mé proč? Jakým způsobem se chci jako podnikatelka prezentovat a jaké hodnoty jsou v tomto směru pro mě určující? Kam se chci ubírat a jaké jsou mé další kroky?

Jak mohou ženy využívat psaní deníku k lepšímu plánování a dosahování cílů v online podnikání?

Deník je skvělý pomocník k plánování. Můžeme si do něj zapsat naše cíle, sny i plány a pak pomocí rozdělení těchto plánů na reálné akční kroky a malé krůčky, můžeme začít k vybranému cíli lépe směřovat. Což je fakt účinné a já s tím mám jen pozitivní zkušenosti. Lze to aplikovat na jakýkoliv, byť malý, nebo naopak velký, projekt. Utřídíš si tím myšlenky, zvolíš si priority a udáš směr. Pak je hned vše snazší. 

Jakými způsoby může psaní deníku pomoci ženám překonávat překážky a stres spojený s podnikáním?

Psát si deník je rozhodně skvělé na ukotvení a ujasnění si toho, co chceme. Pomocí psaní můžeme pracovat na našem vnitřním kritikovi a sabotérovi. To jsou ty hlásky v naší hlavě, které jistě taky dobře znáš. Ty, co ti šeptají, že něco nezvládneš, nebo jak by tě mohlo napadnout udělat něco, co jsi ještě nezkoušela. Je to naše ego, které nám tímto způsobem našeptává a to je lepší neposlouchat. Naopak intuici, naše vnitřní já, se poslouchat vyplatí. S tím vším můžeš pomocí journalingu pracovat. Nabízejí se i témata jako tvoje strachy, vnitřní stíny nebo péče o tvé vnitřní dítě, které když je nespokojené, může se to v práci zrcadlit.

Můžeš sdílet nějaké konkrétní příběhy nebo příklady, kdy tvůj deník hrál klíčovou roli ve tvém podnikání?

Určitě ano. Takových momentů mám více, ale posdílím ti dva. První situace byla určitě u zrodu mého projektu Deníkování, kdy jsem se rozhodovala, zda začít podnikat nebo ne. Vnitřní kritik byl neúprosný a já se opravdu bála vykročit do neznáma. Sepsala jsem si ale to, co mě na mé budoucí cestě láká a proč to chci. Svůj záměr. A pak v myšlenkové mapě naopak to, co mě může brzdit, co nejhoršího se může stát a má negativní tvrzení o tom, co by se stalo, když podnikat začnu. Negativní tvrzení jsem obrátila v pozitivní mantry a zjistila, že to nejhorší, co by se mohlo stát, není zas tak strašné a to mě nakoplo. 

Druhý případ se týká toho, být vidět. Jsem společenský člověk a mám ráda být středem pozornosti, ale jen u svých přátel. Být vidět na sítích, natáčet videa a podobně pro mě byl velký výstup z komfortní zóny. Ale pomocí praxe, deníku a mého proč, jsem se s tím popasovala a už mi to tolik nevadí. Naopak si to užívám. Teď mě čeká další krok, a to jsou živá vysílání. S tím mi deník pomůže určitě taky.

Co bys poradila ženám, které zvažují, že si začnou psát deník, ale neví, jak jak na to?

Určitě bych poradila začít pořízením deníku. To je jasné. A pak? Zkuste prostě psát. Jednou z technik journalingu je i volné psaní. Jde o to, že si stanovíš určitý čas, od tří minut do deseti například, nastavíš si časomíru a po tu dobu píšeš volně, co tě napadá. Neřešíš gramatiku, krasopis nebo obsah toho, co píšeš. Tedy ne hned.  V tomto způsobu psaní je velká síla, ale rozpoznáš to až po čase, kdy se ten balast v tvé hlavě vyprázdní a postupně se začnou objevovat hlubší myšlenky. 

Druhý možný způsob do začátku jsou deníkové otázky, neboli journaling prompts. O nich jsem již mluvila. Jsou to otázky, na které si odpovídáš v deníku a někam tě směrují. Na internetu jich existuje velké množství. 

A pokud chce někdo začít hned, může si na mém webu stáhnout do začátku 30 sebeláskových deníkových otázek, které když postupně zodpoví, tak určitě pocítí změnu. 

A pak bych je také pozvala do své skupiny na Facebooku Pojď si psát deník, kde pravidelně sdílím mnoho informací o journalingu a konkrétní nápady. Je jich tam už pěkná řádka a myslím si, že každý tam najde způsob, který mu bude vyhovovat, nebo si jej alespoň může vyzkoušet. Jako bonus je tam má podpora a podpora stejně smýšlejících žen. Je tam opravdu moc hezká atmosféra.

Jaký má podle tebe vliv tvoje průvodcovská role v oblasti journalingu na ženy v podnikání?

Podle mě velkou. Je pravdou, že si deník samozřejmě můžeš psát, jak chceš, jak to cítíš. Ale ze své vlastní zkušenosti vím, že když nevíš jak to, co zrovna v danou chvíli řešíš, uchopit, co přesně psát, jak skládat otázky, aby tě vedly tam, kam chceš a potřbuješ dojít, je to někdy odrazující. Zdržuješ se hledáním toho, co a jak psát a pak třeba můžeš přestat psát úplně. Já se snažím ženy navést k tomu, jak pracovat s deníkem, ukazuji, co můžou vyzkoušet. 

Například v mém kurzu Cesta k hlubšímu já pomocí psaní deníku procházím velmi komplexně způsoby, jak psaní uchopit pro svou introspekci, sebepoznání a následnou expanzi a růst. Ze zpětných reakcí vím, jak si to účastnice chválí. 

V době, kdy jsem začínala poznávat journaling, toho na trhu moc nebylo. A já strávila dlouhou dobu hledáním, co vlastně psát. Průvodce tě může směřovat k tomu, co zrovna potřebuješ. Funguje jako rádce, podpora a motivátor. Ale stejně platí zejména to, že ty už odpovědi v sobě máš a jen je musíš dostat na papír. Nejdůležitější je psát upřímně, ale hlavně ty sama. Já to za nikoho neudělám. Já jen ukazuji směr a cestu. Po ní už ale každý musí jít sám.

Vnímáš nějaké specifické výhody psaní deníku v online podnikání ve srovnání s jinými formami sebepoznání?

Tak za prvé je deník zadarmo a vždy a hned po ruce. Já osobně ráda říkám, že deník je takový malý terapeut do kapsy, nejlepší kámoška a podpora v jednom. Takže k nezaplacení.

Jaká doporučení bys měla pro ženy, které hledají rovnováhu mezi osobním rozvojem a růstem v podnikání pomocí psaní deníku?

Poradila bych, ať si psaní deníku vyzkouší, dají mu šanci a sami uvidí, jaká síla v něm je. A pokud chtějí trochu popostrčit, ráda bych je pozvala na svůj webinář zdarma Cesta k sobě pomocí psaní deníku, který proběhne již 4.3. Budu tam povídat o journalingu, o tom jak jej využívat a pomocí šesti kroků ukážu, jak taková transformační cesta k sobě, k celistvosti a osobnímu růstu může vypadat. Stačí se jen přihlásit na webinář a pak jít rovnou do praxe. Připravila jsem i pracovní listy, které každý účastník dostane a může pak dále pracovat už sám.

Medailonek ženy: 

Lenka Drdácká (*1988) je zakladatelkou projektu Deníkování, který se zaměřuje na psaní deníku metodou journaling a sdílení této praxe s dalšími ženami pro jejich osobní rozvoj, sebelásku a sebepoznání. Je tvůrkyní komplexního online kurzu „Cesta k hlubšímu já pomocí psaní deníku“ a průvodkyní v oblasti psaní deníku pro ženy. V rámci Facebookové skupiny „Pojď si psát deník“ nabízí tipy, nápady a konkrétní postupy journalingu pro všechny zájemkyně. Jako matka tří dětí si uvědomila sílu deníkování při zvládání náročných situací v rodičovství a rozhodla se tuto metodu šířit dál. Denně využívá psaní deníku jako prostředek k ukotvení a sebereflexi. Součástí projektu je také blog Deníkování, který nabízí zajímavé články o journalingu a rozhovory s lidmi, kteří psaní deníku praktikují. Propojit se s Lenkou můžete prostřednictvím Facebookové skupiny, Fan page, webu Deníkování či Instagramu. Pokud se chystáte psát deník, můžete si stáhnout 30 sebeláskových deníkových otázek a začít hned dnes. Můžete se také přihlásit na webinář ZDARMA Cesta k sobě pomocí psaní deníku, který proběhne 4.3.2024. Stačí se jen zaregistrovat.

Doporučený obsah:

viktorie-tiw-blogerka

Ahoj, já jsem Viktorie tiw

Jsem blogerka a zakladatelka online projektu Ženy v online světě. Jsem hrdou maminkou malého skřítka a také milovnicí fantasy knih a seriálů. Potěší mne balíček gumítků a procházka v přírodě nebo pokec s kamarádkou. A co tebe?

Nezapomeň si stáhnout

Aktuální vydání e-magazínu ONLINE. Příběhy, které inspirují. 

Rubriky

Stáhni si e-booky zdarma

O autorce:

Viktorie Tiw

Viktorie Tiw

Jsem Viktorie Tiw, váš průvodce světem blogování, který vaše podnikání posune zase o krok dál.

Bonusový balíček pro rozvoj vašeho digitálního byznysu

Pokud máte nějaké dotazy týkající se blogování nebo monetizace, zanechte je prosím v komentářích níže nebo v naší masterclass skupině, odpovím na ně Vaše Viky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *